CZECH DEUTSCH ENGLISH POLAND
[Hlavní strana] [Průběžné výsledky] [Kalendář akcí] [Další informace] [Kontakt ] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky [ Přírodní park ]

Přírodní park byl zřízen 2.9.1998 a rozkládá se podél uvedených dvou toků na celkové rozloze 510,63 he.Posláním parku je uchování krajinného rázu s významnými přírodními hodnotami - drobné potůčky,vodní plochy,podmáčené louky,mokřady,prosluněné stráně a bukohabrové porosty.Mezi vyskytující se vzácné druhy rostlin a živičichů patří např.lilie zlatohlavá,prstnatec májový,rosnatka okrouhlolistá,mlok skvrnitý,čolek velký,ledňáček říční,čáp černý a další.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mastale.cz

Typ záznamu: Přírodní park
AKTUALIZACE: Alena MAŠKOVÁ (TO 28) org. 127, 18.11.2005 v 16:22 hodin

Copyright 2000-2021 © speedway.cz