CZECH DEUTSCH ENGLISH POLAND
[Strona główna] [Průběžné výsledky] [Kalendarz imprez] [Další informace] [Kontakt ] [Dla zaregistrowanych]

Návrat na hlavní stranu

Nový Jičín [ Miasto lub gmina ]

Nový Jičín, centrum, letecký snímek
Projekt ČCCR "Piękna ziemia" odwiedził Nový Jičín - 25. 7. 2003
W malowniczej kotlinie na południowym obrzeżu Bramy Morawskiej leży miasto Nový Jičín. Położone jest na lewym brzegu rzeki Jičínky, od wschodniej strony zbliża się do Pagórków Beskidzkich. Powstało prawdopodobnie w 80 latach 13 wieku na skrzyżowaniu dróg handlowych z Polski i Śląska do Czech i na Węgry.

Na wygląd miasta wpłynął entuzjazm budowlany panów z Žerotína w wieku 16 - Zamek Žerotínský do dnia dzisiejszego jest jednym z najbardziej wyszukiwanych zabytków całego regionu. Jako siedziba Powiatowego Muzeum Krajoznawczego przedstawia publiczności oprócz licznych wystaw przede wszystkim stałą wystawę kapeluszy, poza innymi również w celu przypomnienia długoletniej tradycji produkcji włókienniczej, która razem z lekkim przemysłem maszynowym zasłużyła się w 18 - 19 wieku o rozkwit miasta.

Atrakcyjność miasta polega na równowadze kompozycyjnej kwadratowego rynku, lamowanego arkadami, oraz prostokątnymi przylegającymi uliczkami z okresu późnego średniowiecza. Najstarszym budynkiem jest tzw. Stara Poczta (1563), obecnie Miejski Ośrodek Kultury, którego letnie klasyczne i awangardowe imprezy uprzyjemniają mieszkańcom i zwiedzającym pobyt w starodawnym centrum. Przez cały rok mogą jednak wybierać z bogatej oferty inscenizacji również na stałej scenie niedawno zrekonstruowanego Teatru Beskidzkiego.

Wydarzenia kulturalne urozmaicają również członkowie dwu historycznych pułków piechoty, którzy poza innym utrzymują również pamiątkę na generała Laudona, który zmarł właśnie w Novém Jičíně w 1790 r. W pierwszy weekend wrześniowy organizuje miasto wielką uroczystość miejską, co tradycyjnie podsumowuje kulminację pomyślnego sezonu letniego

Miejski Rezerwat Zabytkowy (ogłoszony w 1967) roku nie spogląda na idących wokół z osłupieniem, cieszy się żywym ruchem i wytwarza jedyną swego rodzaju kulisę codziennej powszechności. Nový Jičín został w 1991 roku członkiem Stowarzyszenia Siedzib Historycznych Czech, Moraw i Śląska i dzięki przykładowej opiece o cenne zabytki i również trosce o ich ożywienie mogło miasto przed kilkoma laty zorganizować prestiżową ogólnopaństwową imprezę: 4 narodowe rozpoczęcie Dni Dziedzictwa Europejskiego. W 2001 roku miasto Nový Jičín otrzymało nagrodę za najlepsze przygotowanie i realizację Programu regeneracji miejskich rezerwatów i stref zabytkowych oraz posiadaczem tytułu "Historyczne miasto 2001 roku".

Powierzchnia - 4 478 ha.
Miasto jest administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym ośrodkiem regionu.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:
Nový Jičín náměstí

ODNOŚNIKI ZWIĄZANE Z CAŁOŚCIĄ

ODNOŚNIKI UŚCIŚLAJĄCE

LOKALIZACJA

ukázat na mapě

Szukaj dalszych objektów w okręgu do km

NA TERENIE GMINY JEST W EWIDENCJI

DALSZE INFORMACJE: http://www.Novy-Jicin.cz

Typ zapisu: Miasto lub gmina
AKTUALIZACJA: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 23.10.2021 v 11:35 hodin

Copyright 2000-2023 © speedway.cz