Bor u Veské [ Ulice nebo jiné místopisné označení ]

Bor u Veské - informace z encyklopedie